Month: March 2020

Những chiếc xe an toàn trong F1

Ngoài những quái xế với những chiếc xe đua thì trong F1 luôn hiện hữu những chiếc xe mang tên là “an toàn” vậy đây là những chiếc xe như thế nào và vì sao …

Đi tìm giải pháp cho F1 ở Hà Nội

Việc F1 có được tổ chức ở Hà Nội hay không cho đến bây giờ vẫn còn là một quyết định chưa được rõ ràng. Tình hình dịch bệnh ở Việt Nam tăng mạnh và …