Category: Blog

Đi tìm giải pháp cho F1 ở Hà Nội

Việc F1 có được tổ chức ở Hà Nội hay không cho đến bây giờ vẫn còn là một quyết định chưa được rõ ràng. Tình hình dịch bệnh ở Việt Nam tăng mạnh và …